Za svaki naručeni proizvod, ili grupu proizvoda, čija cena prelazi iznos od 10.000,00 dinara sa pdv-om kupac ima pravo na besplatnu isporuku kupljene robe.

Dok za naručeni proizvod, ili grupu proizvoda, kojima je cena ispod iznosa od 10.000,00 dinara sa pdv-om kupci imaju obavezu plaćanja dostave po cenovniku kurirske kuće.

Rok isporuke robe u zavisnosti od vrste robe može da traje od dva do sedam radnih dana.